top1

Vi varetager alle former for HR opgaver

Altid med udgangspunkt i virksomhedens situation

Vi tilbyder …

Virksomheder med en intern HR afdeling

Insourcing af vores HR ekspertise, som i perioder har et højt aktivitets niveau, og som ønsker ekstern assistance.

I Excellent HR har vi sammensat et team der varetager hele HR paletten, lige fra rekruttering til afvikling, og de derimellem liggende processer.

Virksomheder uden egen HR afdeling

At outsource opgaver til Excellent HR. Med sammensætningen af vores team kan I outsource alle typer HR opgaver lige fra rekruttering til afvikling af medarbejdere.

Lad os varetage HR opgaverne, så I kan fokusere på jeres kerneydelser i forretningen, med god samvittighed.

 

Ydelser

Persondatapolitik

Beskyttelse og lagring af personoplysninger

Excellenthr opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet.
Oplysningerne slettes efter afslutning af opgaven, dog under hensyntagen til de opbevaringspligter, der følger af anden lovgivning eksempelvis regnskabsloven.
Kandidatdata opbevares i 6 måneder efter forløbets afslutning.

Videregivelse

Personoplysninger bliver som udgangspunkt alene videregivet med dit samtykke.

Behandling hos tredjepart

Excellenthr kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software (tests). Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.